จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม  
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ การดูงานศูนย์ข้อมูลต้นแบบ ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
แจกเอกสาร และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ แก่ประชาชน ในการออกหน่วยโครงการสุรินทร์ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ในอำเภอต่างๆ