ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจังหวัดสุรินทร์

| Home | เกี่ยวกับ สขร. | คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯจังหวัดสุรินทร์ | ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร | Webboard | สำหรับ:Admin |


ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความเห็น/ไม่ทราบ
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอก เอกสาร
การตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2550 ดร.นคร เสรีรักษ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

วันที่ลงประกาศ : 10-Jul-2007

Google
Search www Search www.surin.go.th
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
< กรกฎาคม  2557 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
วันที่ปัจจุบัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไทยฟาร์มโซน