งานช้างและกาชาดสุรินทร์
ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔๙

Click !... English Version

งานช้างและกาชาดสุรินทร์  วันที่  ๑๔ - ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์  ชมนิทรรศการ  การออกร้านของส่วนราชการ  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP  การแสดงดนตรีชื่อดังและการออกร้านกาชาด  บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ ๒๐  บาท เด็ก ๑๐ บาท  พิธีเปิดงานวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  บริเวณร้านกาชาด  สนามกีฬาศรีณรงค์

                   

งานแสดงช้างสุรินทร์  วันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐  น.  ณ  สนามแสดงช้างสุรินทร์ (วันละ ๑ รอบ)

                        - ราคาบัตร  ๑,๐๐๐  บาท ,  ๕๐๐  บาท ,  ๓๐๐  บาท  และ  ๔๐  บาท

                        - รับจองบัตรล่วงหน้า เฉพาะราคา  ๑,๐๐๐  บาท  และ  ๕๐๐  บาท  โดยดาวโหลดแบบฟอร์มที่  www.surin.go.th   กรอกข้อมูลรายละเอียดการจอง  โอนเงินเข้าบัญชี งานแสดงช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์  ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาสุรินทร์  เลขที่บัญชี  ๓๑๐ - ๐ - ๔๒๖๖๗ - ๓   แล้วส่งแฟกซ์แบบฟอร์มการจองพร้อมสลิปการโอนเงิน  ได้ที่โทรสารหมายเลข  ๐ - ๔๔๕๑ - ๒๐๓๙  หรือ  ๐ ๔๔๕๒ - ๑๓๖๑ 

                รอบซ้อมใหญ่การแสดงช้าง  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

                   

งานต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง 

                                -การประกวดตกแต่งรถอาหารเลี้ยงช้าง  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๘.๐๐  น.

                                -การประกวดสาวงามเมืองช้าง

                   

การแข่งขันวิ่งเมืองช้างมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๕.๐๐  น.  ณ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

            ผู้สนใจติดต่อ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๐๒๒

                   

การแสดงแสง สี เสียง ตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ  วันที่  ๒๐-๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  ณ  ปราสาทศีขรภูมิ  อ.ศีขรภูมิ

                ผู้สนใจติดต่อ  เทศบาลตำบลระแงง  อ.ศีขรภูมิ โทร. ๐ ๔๔๕ ๖- ๑๒๔๓


กำหนดการงานแสดงช้างสุรินทร์ ประจำปี  ๒๕๕

วันที่   ๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕   ณ  สนามแสดงช้างสุรินทร์

 

เวลา ๐๗.๔๕ น.       ขบวนลูกช้างเกิดใหม่  ออกจากกำแพงเมืองไปสู่บริเวณพิธี

เวลา ๐๘.๐๐ น.       ประธานกล่าวเปิดงานแสดงช้าง และตีฆ้องชัย  (หมอช้างเป่าเสนงเกล)

                               -  ประธานมอบรางวัลแก่ลูกช้างเกิดใหม่

เวลา ๐๘.๓๐ น.       เริ่มการแสดงช้าง

                                ฉากที่  ๑  นมัสการองค์สุรินทร์เทวา

                                                  - เริ่มการแสดง องค์พระสุรินทร์เทวา ประทับบนหลังคชาธารที่มีรูปร่างงดงามที่สุด เสด็จออกมาจากเมฆหมอก

                                ฉากที่  ๒  จุติสู่โลกาธานี

                                                  - ลูกช้างตัวเล็ก ๆ ตัวหนึ่งกับเด็กเลี้ยงช้างชาวกูย วิ่งเล่นออกมาด้วยกัน ทั้งคู่หยอกเย้ากันอย่างน่ารัก  ตามด้วยลูกช้างและ
                                                    เด็กเลี้ยงช้างจากทุกมุมของสนาม ฯ 

                                ฉากที่  ๓  บูชาฟ้าค้นหาพญาช้างไทย 

                                                  - หญิงสาวชาวกูย ร่ายรำประหนึ่งกำลังบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

                                ฉากที่  ๔  ปฐพีเลื่อนลั่น สนั่นพงไพร

                                                  - โขลงช้างป่าตัวใหญ่ เดินทางผ่านหมอกควันออกมา จากโขลงเดียวเป็นหลาย ๆ โขลง  แปรขบวนเสมือนเกลียวคลื่นใน
                                                     ทะเลช้าง รวมจำนวนช้างกว่า ๒๐๐  เชือก

                                ฉากที่  ๕  พาราแซ่ซ้องรับขวัญคชา

                                                  - ชาย หญิง ชาวกูย ในเครื่องแต่งกายสวยงาม ร่ายรำออกมาอย่างอ่อนช้อย

                                ฉากที่  ๖  คชศาสตร์ศึกษา เรืองฤทธิไกร 

                                                 - การแสดงการฝึกช้าง  การแสดงความสามารถของช้าง เช่น การวาดรูป  การเดินสองขา  การปาเป้า การเตะฟุตบอล  ฯลฯ

                                ฉากที่  ๗  รุกรบไพรี ยุทธหัตถีมีชัย

                                                 - การแสดงยุทธหัตถี ของฝ่ายอโยธยา กับขบวนทัพหงสาวดี  การจัดทัพที่ยิ่งใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่สุด ทั้งช้าง  ม้า 
                                                   ปืนใหญ่ ฯลฯ

                                ฉากที่  ๘  ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ช้างไทยก้องปฐพี   

                                                  - ฉากจบ โขลงช้างและนางรำทุกฉาก ทยอยเดินออกมายืนล้อมกองทัพยุทธหัตถี

เวลา ๑๑.๐๐ น.      - นักท่องเที่ยวนั่งช้างรอบสนามแสดงช้าง

                บัตรผ่านประตูราคา  ๑,๐๐๐  บาท  ๕๐๐  บาท  ๓๐๐  บาท  และ  ๔๐  บาท   ติดต่อจองบัตรล่วงหน้า (เฉพาะบัตรราคา  ๑,๐๐๐  บาท  และ  ๕๐๐ บาท ) ได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์และโทรสาร ๐ - ๔๔๕๑ ๒๐๓๙  โดยสามารถ Download  แบบฟอร์มการจองบัตรได้ที่ www.surin.go.th


จัดทำโดย...กลุ่มงานช้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
โทร.0-4452-1361
e-mail : s_srithai@yahoo.com