วันที่ 15 พ.ค. 58 ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5... More detail
...
  เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 ที่บริเวณโรงเรียนเมืองบัววิทยา บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองบัว... More detail
...
เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เวลา... More detail
...
เมื่อวันที่ 11 พ.ค.58  ที่ศูนย์วิปัสสนาคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าพุทธยันตี(สวนป่าสักวัน)... More detail
วันที่ 8 พ.ค.58 ที่ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายธัชชัย สีสุวรรณ... More detail
หมู่บ้านช้างตากลาง
ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยที่มีความชำนาญในการคล้อง ช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง...
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ทีมุมทั้งสี่สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง
หมู่บ้านทอผ้าไหม
ถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้าไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงห้วย เสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร (บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 5-6 ) แยกซ้ายมือไปางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง... More detail
เขตอนุรักษ์ พันธุ์ไม้สนสองใบ อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน... More detail
วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 22 กิโลเมตร... More detail
หมู่บ้านช้างตากลางหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม.ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต.กระโพ... More detail
หมู่บ้านทอผ้าไหมถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์... More detail
สร้างอาคารสภากาชาดศูนย์เขต ๕
รายการผู้ว่าพบประชาชน