นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผวจ. สร. พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม Bike For Mom "ปั่นเพื่อแม่จังหวัดสุรินทร์" ปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘... More detail
...
วันที่  12 ส.ค.58  เวลา 9.19 น. ที่บริเวณมณฑลพิธี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์... More detail
...
วันที่ 12 ส.ค. 2558  เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์... More detail
...
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2558 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร... More detail
...
วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์... More detail
หมู่บ้านช้างตากลาง
ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยที่มีความชำนาญในการคล้อง ช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง...
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ทีมุมทั้งสี่สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง
หมู่บ้านทอผ้าไหม
ถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้าไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงห้วย เสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร (บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 5-6 ) แยกซ้ายมือไปางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง... More detail
เขตอนุรักษ์ พันธุ์ไม้สนสองใบ อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน... More detail
วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 22 กิโลเมตร... More detail
หมู่บ้านช้างตากลางหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม.ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต.กระโพ... More detail
หมู่บ้านทอผ้าไหมถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์... More detail

สร้างอาคารสภากาชาดศูนย์เขต ๕
รายการผู้ว่าพบประชาชน