วันที่ 23 เม.ย.58 ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 รุ่นที่... More detail
วันที่ 22 เม.ย. 58 เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ต.เมืองแก อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์... More detail
เช้าวันที่ 22 เม.ย.58 ที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร... More detail
...
                                           ... More detail
...
เมื่อวันที่ 17 เม.ย.58 ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประชาชนผู้คอบครองงาช้าง... More detail
หมู่บ้านช้างตากลาง
ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยที่มีความชำนาญในการคล้อง ช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง...
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ทีมุมทั้งสี่สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง
หมู่บ้านทอผ้าไหม
ถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้าไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงห้วย เสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร (บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 5-6 ) แยกซ้ายมือไปางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง... More detail
เขตอนุรักษ์ พันธุ์ไม้สนสองใบ อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน... More detail
วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 22 กิโลเมตร... More detail
หมู่บ้านช้างตากลางหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม.ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต.กระโพ... More detail
หมู่บ้านทอผ้าไหมถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์... More detail
รายการผู้ว่าพบประชาชน